Internet věcí 2. – Senzory

2

Internet věcí se pomalu rodí jak v průmyslových, tak v komerčních sektorech. Nejvíce dat se sbírá skrze senzory. Jaké senzory dnes využíváme?

 

Firmy instalují senzory napříč celým prodejním řetězcem.

Například americká spediční společnost UPS využívá Big data ke sledování jejich 60 000 vozidel pohybující se po celých USA. Senzory sledují různé součásti vozidel a předpovídají defekty dříve, než k nim dojde – UPS tyto součástky pak vymění dříve, než dojde k opravdové poruše (jejíž oprava je mnohonásobně nákladnější).

 

Senzory v prodejnách sledují, na které produkty se nejvíce díváme.

Sledují, které bereme nejvíce do ruky a které nás nejvíce zajímají. Marketingová oddělení tyto informace využívají ke zdokonalení prodejních taktik a k manipulaci se zákazníky.

 

Chytrá města – senzory sledují vibrace a stav materiálu v budovách, mostech, silnicích a dalších stavbách.

Následně určují, kdy je potřeba provést opravy. Další senzory sledují hluk, dopravní vytíženost silnic a počty chodců na chodnících a z těchto dat sestavují optimální trasy pro automobilovou a pěší dopravu. Senzory podél chodníků sledují volná parkovací místa a na dálnicích informují řidiče o dopravních nehodách a zácpách. Veřejné osvětlení se automaticky zesiluje a zeslabuje na základě intenzity světla z okolního prostředí. Senzory jsou umisťovány dokonce i do popelnic ke sledování pohybu a množství odpadu a k následné optimalizaci jeho sběru/svozu.

smart-city-F

Senzory využíváme také v přírodě a k optimalizaci využívání ekosystému

Hasiči instalují senzory v lesích, aby včas odhalili začínající požáry. Vědci instalují senzory napříč lidskými obydlími k měření nebezpečných látek v ovzduší, aby mohli včas varovat obyvatele a minimalizovat jejich vystavení těmto látkám. Umisťujeme senzory do půdy k detekování změn ve vibracích, abychom dokázali včas rozpoznat přicházející laviny, erupce či zemětřesení. Zoologové implantují čipy divokým zvířatům, aby mohli sledovat jejich přirozené migrační trasy a tím je chránit před lidskou roztažností. Dokonce ke sledování zvířat využíváme i letecké drony! Senzory také používáme v řekách, jezerech a oceánech ke sledování změn kvality vody a dopad na faunu a flóru. Farmáři využívají senzory k monitorování počasí nebo změn v půdě a implementují automatické systémy, které vytváří optimální prostředí k produkci plodin.

 

Senzory dokonce implantujeme sami do sebe

K měření tělesných funkcí, jako například srdeční tep, puls, tělesnou teplotu a další vlastnosti, jejichž náhlé změny mohou poskytnout doktorovi okamžitý impuls k tom, aby zakročil. Dokonce se připravuje software, který by na základě výrazů v obličeji dokázal rozpoznat bolest, delirium či další negativní pocity a stavy a okamžitě informoval zdravotní sestry o zhoršení stavu pacienta. V blízké budoucnosti budou senzory implantované v těle napojeny na online zdravotní záznamy, tudíž budou moci přivolaní doktoři velice efektivně reagovat díky přesné informaci o aktuální diagnóze.

 

1. Internet věcí – co to je?

2. Internet věcí – senzory

3. Internet věcí – Shopping list pro chytrý život

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.