Odbory a jejich činnost je všeobecně velmi kontroverzní otázka, kterou se ekonomové velice často zabývají. Působení odborových organizací dosáhlo takové síly, že se sdružují do celostátních organizací a pomocí síly kolektivního vyjednávání vyvíjejí takový tlak, kterému se jen stěží brání zaměstnavatelé i samotní zákonodárci. V České republice nelze naštěstí mluvit o neudržitelné situaci, neboť české odbory nemají už takovou moc jako před revolucí a neprosazují své požadavky hrubou silou. Odbory jako takové mají své pevné místo v ekonomice a jejich vliv nelze jednoduše eliminovat. Neexistence odborů by – ač se takový názor nemusí každému ekonomovi líbit – mohla vést k sociální nespravedlnosti plynoucí ze snahy podnikatelů maximalizovat zisk udržováním mezd na co nejnižší úrovni a životní úroveň by zřejmě nebyla na takové výši, jaká dnes je, pokud pomineme náklady spojené s odborovou činností (náklady na prosazování a udržování podmínek, náklady plynoucí z minimální mzdy apod.).Pokračovat ve čtení