Základní otázkou je, zdali lze vůbec v případě rozpočtové politiky České republiky hovořit o tom, že politici rozumí národnímu hospodářství a jeho potřebám v rámci probíhajícího ekonomického cyklu. Každý zkušený ekonom ví, jak se má v jaké fázi vláda chovat – tedy jakým způsobem by měla operovat s vládními výdaji v dobách expanze a recese. Jenže, jak je na tom vlastně česká vláda a jí sestavovaný státní rozpočet? Chová se zodpovědně a upravuje výdaje s ohledem na fázi ekonomického cyklu, nebo se spíše chová tak, jak naznačují ekonomické teorie o byrokratovi a politikovi a aplikuje rozpočtovou politiku dle toho, v jaké fázi volebního cyklu se nachází?

Pokračovat ve čtení