Byla privatizace bankovního sektoru provedena vhodným, méně bolestným způsobem? Podařilo se český bankovní systém nastavit tak, aby zde nebyla velká míra regulace, ale zároveň, aby byl trh dostatečně volný, aby mohly vznikat konkurenční stabilní bankovní instituce? A do jaké míry se podařilo zabránit podvodům, které se k příležitosti privatizace určitě naskytly?

bankPokračovat ve čtení